מחלות אוזניים בתינוקות עלולות להיגרם משימוש בבקבוקים לא מאווררים.

מחלות אוזניים בתינוקות עלולות להיגרם משימוש בבקבוקים לא מאווררים.

מוצץ לתינוקות סרבנים - המדריך המלא קריאה מחלות אוזניים בתינוקות עלולות להיגרם משימוש בבקבוקים לא מאווררים. 5 דקות הַבָּא ניקוי וסטריליזציה של מוצרים לתינוק

במחקר שפורסם ע"י דר' קריג בראון, מאונ' דרום אילינוי, ארה"ב ודר' בנגט מגנוסון מבית החולים האוניברסיטאי בלינקופינג שבדיה, נמצא כי קיים קשר ישיר בין יניקת תינוקות מבקבוק ללא מנגנון אוורור לבין מחלות אוזניים. המאמר אשר פורסם בשנת 2000 בביטאון הבינלאומי – International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology; 54(2000) 13-20

הראו החוקרים כי יניקה מבקבוק רגיל גורמת להיווצרות ואקום בפטמת הבקבוק ובאוזני התינוק. לחץ שלילי זה (ואקום) הפועל על האוזן התיכונה עלול להביא להפרשות, להתפתחות דלקות ולמחלות אוזניים שונות. החוקרים הראו כי בהנקה מופרש החלב בכמויות קטנות מבלוטות החלב ולחץ חיובי נשמר בפטמה ובחלל פיו של התינוק משך כל זמן ההנקה. המצב הקרוב ביותר להנקה , לדברי החוקרים, הוא השימוש בבקבוקים עם מנגנון אוורור (צינורית המעבירה את האוויר לתחתית הבקבוק, מבלי לעבור דרך המזון עצמו). צינורית האוורור בבקבוקים אלה שומרת על לחץ חיובי משך כל זמן היניקה ומבטיחה כי התינוק לא בולע אויר והמזון שבבקבוק שומר על איכותו מבלי להתחמצן. התחמצנות זו וירידה בזמינות ויטמינים, כמו ויטמין C, נמצאה בבקבוקים בעלי מנגנון אוורור חלקי (בקבוקים בהם יש בפטמה פתחים להעברת אוויר בזמן היניקה).

לסיכום – לחצים שליליים, ואקום, שנוצרים בזמן יניקה מבקבוקים ללא מנגנון אוורור, או בעלי מנגנון אוורור חלקי, נוצרים בזמן יניקת התינוק בבקבוק, בפטמה ובאוזן התיכונה. לחצים אלה עלולים לגרום למחלות ודלקות אוזניים בתינוקות ויכולות להימנע בהנקה או בשימוש בבקבוקים בעלי מנגנון אוורור מלא (בקבוקים עם צינורית להעברת אויר לתחתית הבקבוק).

On the physics of the infant feeding bottle and middle ear sequela –

Ear disease in infants can be associated with bottle feeding

מחלות אוזניים העלולות לנבוע מיניקת בקבוק בתינוקות

International J. of Ped. Otorhinolaryngology; 54(2000) 13-20

 

כותבי המאמר: קריג בראון – בית הספר לרפואה באונ' דרום אילינוי

בנגט מגנוסון – בית החולים האוניברסיטאי בלינקופינג שבד

 

תקציר: בעת היניקה מבקבוק רגיל נוצר לחץ שלילי בחלל הפה ובבקבוק כאשר הנוזל נשאב. הלחץ השלילי בתוך הבקבוק גורם לתינוק לינוק בצורה מגברת והלחץ השלילי בחלל הפה עובר לאוזן התיכונה דרך תעלת השמע. בעבודה זו נמדדו הלחצים באוזן התיכונה בזמן היניקה מבקבוקים רגילים, ללא מנגנון למניעת לחץ ונמצא כי יניקה מבקבוקים אלה עלולה להוביל להיווצרות דלקת אוזניים ולתופעות נלוות נוספות. לעומת זאת יניקה מבקבוקים בעלי מנגנון מתאים – מאווררים לחלוטין, הראו כי לחץ חיובי נוצר בזמן היניקה, בדומה לתהליך המתרחש בזמן ההנקה, ולא נוצר לחץ שלילי באוזן התיכונה.

תדירות ושכיחות המקרים של דלקת אוזניים תיכונה הן משמעותית מאוד לאורך השנים. כחמישים אחוז מהתינוקות מפתחים דלקת במהלך שנתם הראשונה לחיים ובכך מגבירים את הסיכויים לחלות בדלקת אקוטית או כרונית נשנית. המקרים הם רבים יותר בקרב בנים לעומת בנות ובתחילת האביב או בחורף לעומת הקיץ ותחילת הסתיו. התפתחות דלקת האוזניים התיכונה הינה הודות לסיבות שונות ומורכבות כגון הגורם האינדיבידואלי – כגון היסטוריה משפחתית (מבנה אנטומי או המערכת החיסונית), גורם סביבתי – הטיפול בתינוק. גורם חברתי – עוני ותזונה לקויה, צפיפות מגורים וסיכון מוגבר להעברת נגיפים. למרות שנראה כי דלקת אוזניים משויכת פחות להנקה מאשר ליניקת בקבוק, לא נבדק עדיין הרקע הפיזיולוגי של תופעה זו .

הרקע לעבודה זו היה מקרה בו נתן כותב המאמר לתינוק לינוק מבקבוק לאחר לילה קשה של כאבי בטן. עצמת היניקה הייתה כל כך חזקה עד כי הבקבוק נסדק מהלחץ שנוצר בתוכו. מכאן עלתה השאלה – אם לחץ זה גרם לשבירת הבקבוק – מה קורה בגוף התינוק עצמו?

בעבודה זו נבדקו 7 תינוקות – 2 בנים ו-5 בנות, מתחת לגיל שנה. לכל הילדים נתנו – transmyringeal ventilation tubes בשל דלקת אוזניים תיכונה נשנית. הלחץ נמדד בשתי נקודות – מדידת הלחץ שנוצר בפטמת הבקבוק ששווה ללחץ הנוצר בחלל הפה והשנייה מדדה את הלחץ באוזני התינוק. נבדקו שלושה סוגי בקבוקים. בקבוקים עם מנגנון אוורור, בקבוקים עם מנגנון אוורור חלקי ובקבוקים ללא מנגנון אוורור. בקבוקים אשר אפשרו כניסת אויר, באוורור חלקי , בעצרת פתחים בפטמה, הוכפלה כמות האוויר פי שתים עד פי שבע, דבר שיכול לתרום לבעיית הקוליק ולהפחית את זמינות ויטמין C שבפורמולה ב- 12% בשל תהליך חמצון. בבקבוקים בעלי מנגנון אוורור – בהם קיימת צינורית המעבירה את האוויר ישירות לתחתית הבקבוק, מבלי לעבור דרך הנוזל, הואקום והחמצון נמנעו.

בבקבוקים רגילים, ללא מנגנון אוורור, נמצא כי עם תהליך השתייה, הלך ונוצר לחץ שלילי בבקבוק ועל התינוק היה להפעיל כוח יניקה רב יותר בכדי לשתות. לחץ זה כאמור מועבר לחלל הפה ולאוזן התיכונה על פי ממצאי המאמר.

בבקבוקים בעלי מנגנון אוורור נמצא כי הלחץ הוא חיובי באופן אחיד ולא נוצר שום לחץ שלילי (ואקום) בפטמת הבקבוק, בחלל הפה או באוזניים.

 

בהנקה החלב מופרש בכמויות קטנות כאשר בלוטות החלב מקבלות את האות לכך. לאורך כל תהליך ההנקה נשמר לחץ חיובי השומר על התינוק מפני היווצרות ואקום (לחץ שלילי). בעבודה זו מודגם כי רק בקבוקים בעלי מנגנון אוורור (צינורית המעבירה אויר לתחתית הבקבוק) נשמר לחץ חיובי זה.

 

לסיכום – לחצים בפטמה ובאוזן התיכונה נמדדו בזמן יניקה מבקבוק. מהתוצאות ניתן לראות כי להנקה יש יתרון נוסף, מעבר לערך התזונתי. המחקר הראה באופן ברור כי יניקה מבקבוקים ללא מנגנון אוורור או בעלי מנגנון אוורור חלקי (שינויים בפטמה המאפשרים כניסת אויר בזמן יניקה) יוצרת ואקום (לחץ שלילי) בבקבוק ובאוזן התיכונה. כמו כן נמצא קשר בין לחץ שלילי זה שנוצר לבין מחלות אוזניים. הלחץ השלילי יכול לגרום לדלקת נסיובית של האוזן העלולה ליצור הפרעות בשמיעה ואף סכנה להתפתחות מאוחרת של הדיבור. הלחץ השלילי יכול להיות גורם להתפתחות דלקת פורולנטית באוזן התיכונה ואף לתרום להתפתחות דלקת אוזן תיכונה בלתי הפיכה כדוגמת adhesive otitis או cholesteatoma . בכדי להאכיל את התינוק בצורה הקרובה ביותר להנקה יש להמנע מיצירת ואקום או בועות אויר. ניתן לעשות זאת על ידי שימוש בבקבוקים עם מנגנון אוורור מתאים בהם נוצר ונשאר לחץ אויר חיובי בפטמה ובבקבוק.

 

לקבלת המאמר המלא באנגלית נא לכתוב לנו.