יעילות שימוש בבקבוקי Bfree אצל תינוקות עם תופעות קוליק

Share

רקע והצגת המחקר:

תופעת קוליק אצל תינוקות,מוגדרת על ידי קשת רחבה של סימפטומים,יותר מאשר סיבות ספציפיות לתופעה.תופעת הקוליק,על אף שמדובר בסימפטומים יותר מאשר סיבות ספציפיות, מהווה קושי ומטרד פסיכולוגי,אמוציונלי ופיסיולוגי להורי התינוק..(Alexandrovich, Rakovitskaya, Kolmo, Sidorova, & Shushunov, 2003)

 

תופעת הקוליק נותנת את אותותיה הראשונים כבר בגיל שלושה שבועות אצל התינוק ומגיעה לשיאה לקראתבגיל שישה שבועות ופוחתת בגיל שלושה עד ארבעה חודשים .(Wessel, Cobb, Jackson, Harris Jr, & Detwiler, 1954)

 

הסימפטומים באים לידי ביטוי אצל התינוק,אשר מוגדר כבעל תופעת קוליק,הינם 8 אי נוחות,בכי מתמשך שליותר משלוש שעות רציפות,לפחות במשך שלושה ימים בשבוע,כאשר הבכי של התינוק הינו פארוקסמליכלומר,בכי עז ואינטנסיבי. (James-Roberts, 1999) . בכי התינוק בעל תופעת קוליק מוצג כבכי בעל קולוצווחות רמות המתרחש בדרך כלל בשעות אחר הצהריים המאוחרות או הערב,אך יכול גם להתרחש בשעותאחרות במהלך היום. סימפטומים נוספים של תופעת הקוליק הינם 8 משיכת ברכי התינוק מעלה כלפי ביטנו,פנים מאדימות,אגרופים קמוצים,הצטברות גזים במערכת העיכול ותגובה מינימלית בניסיונות ההרגעה של התינוק (Balon, 1997).

מאמינים כי תופעת הקוליק משפיעה על 20% מתינוקות בריאים שאוכלים בצורה סדירה.(Forsyth, Leventhal, & McCarthy, 1985; Keefe & Froese-Fuetz, 1991; Rautava, Helenius, & Lehtonen, 1993)

מספר חוקרים הראו כי תופעת הקוליק אינה מיוחסת למגדר,גזע או חתך סוציואקונומי.(Baildam et al., 1995; Ellett & Marsha, 2003; James Roberts & Halil, 1991; St hlberg & Savilahti, 1986).

הסיבות לתופעת הקוליק נעוצות ככל הנראה במספר פקטורים (Ellett & Marsha, 2003 ), כאשר חלק מהסיבות המיוחסות לתופעה הקשורות בין השאר, לקשיי האכלה (Miller-Loncar, Bigsby, High, Wallach, & Lester, 2004 ( ולעישון בתקופת ההנקה (Shenassa & Brown, 2004) .חקר הסיבות של התופעה עדיין אינו ברור עד סופו,אך ייתכן כי פקטורים הקשורים לקיבה,מעיים ולארגיה

לחלבון חלב של פרה, נלקחו כגורמים אופציונליים להתפתחות תופעת הקוליק. . (Lucassen et al., 1998) סיבה אפשרית נוספת שהוצעה מיוחסת לקשר של חוסר חיבה ועויינות בין האם לתינוק.(Landgren, Kvorning, & Hallstr m, 2010) על אף שאין אמת אחת ברורה באשר לסיבות המובילות לתופעת הקוליק,מחקרים מראים כי מתן בקבוק בעלמנגנון שחרור אוויר(וואקום) מקל על התינוק. אחד המחקרים ערך השוואה בין בקבוקים רגילים ללא מנגנון שחרור אוויר לבין בקבוקים עם מנגנון וואקום והתוצאות הראו כי מתן בקבוק בעל מנגנון שחרור אוויר הפחית משמעותית את הזמן שבו התינוקות בכו בממוצע ל- 44 דקות ביום ובנוסף,הזמן שבו התינוקות היו לא נינוחים הופחת ל 26- דקות ביום,ביחס למתן בקבוק רגיל ללא מנגנון שחרור אוויר. (Brown & Magnuson, 2000) .

 

מחקר נוסף שנערך עם קבוצת תינוקות אשר השתמשו בבקבוקים בעלי מנגנון שחרור אוויר לבין קבוצת ביקורתשל תינוקות שלא השתמשו בבקבוקים עם מנגנון שחרור אוויר)קבוצת ביקורת( ,בחנו שלושה משתנים 8 בכי התינוק,אי נוחות וזמן השינה. (Cirgin Ellett & Perkins, 2006) בקבוצת הביקורת בכי התינוקות הופחת ל 70.5- דקות ביום בתקופת הניסוי אשר ערכה 72 יום, לעומת הפחתהשל 72.3 דקות בקבוצה שהשתמשה בבקבוקים עם מנגנון שחרור אוויר באותה התקופה. משתנה האי-נוחות בקבוצת הביקורת הופחת ל 2.5- דקות ביום במהלך תקופת הניסוי אשר ערכה 72 יום, לעומת 32.0 דקות ביום בקבוצה שהשתמשה בבקבוקים עם מנגנון שחרור אוויר במהלך אותה תקופה של הניסוי.

משתנה זמן השינה בקבוצת הביקורת גדל ל 72.1- דקות ביום במהלך תקופת הניסוי אשר ערה 72 יום לעומתגידול בזמן השינה ל – 72.3 דקות ביום בקבוצה שהשתמשה בבקבוקים בעלי מנגנון שחרור אוויר.

כל המשתנים הסטטיסטיים שנבדקו לצורך ההבחנה בין קבוצת התינוקות שהשתמשו בבקבוקים בעלי מנגנון וואקום לבין קבוצת הביקורת,אשר לא השתמשו בבקבוקים בעלי מנגנון וואקום הראתה הבדלים משמעותיים 8 בכי ) p=0.01 ( ,אי נוחות ) p < 0.01 (, וזמן שינה ) p=0.56 (והוכיחו כי ישנו יתרון ברור לשימוש בבקבוקים בעלי מנגנון שחרור אוויר בהפחתת הסימפטומים של תופעת הקוליק.

 

מחקר נוסף הראה כי בשימוש בבקבוקים עם מנגנון שחרור אוויר,הפחתת סימפטומי תופעת הקוליק הינו 17דקות בממוצע,לעומת 30 דקות בבקבוקים ללא מנגנון שחרור אוויר. (Lucas & St James-Roberts, 1998).

חברת B-free פיתחה וייצרה בקבוקים בעלי מנגנון שחרור אוויר של צינורית ייחודית בתוך הבקבוק כפתרון ייחודי למנגנון שחרור האוויר. במהלך העשור ערכה החברה סקרים טלפונים וכתובים על ידי מעקב קוניססטנטי עם הצרכנים.סקרים אלו סיפקו את התוצאות כי לשימוש בצינורית בבקבוק ישנו יתרון משמעותי על פני המתחרים במניעת סימפטומים של תופעת הקוליק,כולל יתרון בתחושת ההקלה על אי הנוחות ובעיות העיכול אצל התינוק. בכדי לבחון את ההשפעות של בקבוקי B-free עם הצינורית על הפחתת הסימפטומים של תופעת הקוליק,אותרו משפחות עם תינוקות בעלי סימפטומים של תופעת הקוליק על מנת לבצע מחקר בתקופה של שבועיים.

 

קבוצת הביקורת של המחקר המשיכה להשתמש בבקבוקים הרגילים שלהם בתקופת המחקר וקבוצת הניסוי עברה מהבקבוקים שהשתמשו בהם לבקבוקי B-free עם הצינורית.

 

שאלון המחקר כלל שבעה סימפטומים שנבחנו המיוחסים לתופעת הקוליק,על מנת לא להתעלם מכלל התינוקות הנבדקים במחקר. הורי התינוקות בשתי קבוצות המחקר מילאו שלושה שאלונים זהים בתקופת המחקר בהפרש של שבוע 8 תחילת המחקר, לאחר שבוע ולאחר שבועיים בסיום המחקר.

 

המחקר הצליח להוכיח שינוי משמעותי בכל הסימפטומים של תופעת הקוליק בקבוצת הניסוי כבר לאחר שבוע ימים מתחילת המחקר, עם המעבר לשימוש בבקבוקי B-free ושינוי משמעותי אף יותר לאחר שבועיים בתום המחקר. המחקר הוכיח כי ישנו יתרון בשימוש בצינורית כמנגנון שחרור אוויר על הסימפטומים של תופעת הקוליק.

graph